Naloge in cilji društva SYLA so določene v Statutu  Evropskega združenja mladih pravnikov.

O društvu

Naloge in cilji društva SYLA so določene v 2. členu statuta  Evropskega združenja mladih pravnikov. Med naloge in cilje društva SYLA torej spadajo naslednje aktivnosti in zaveze: 

 • spremljanje, proučevanje in sodelovanje pri vključevanju Slovenije v evropske in mednarodne integracije;
 • spodbujanje in utrjevanje vrednost Evropske unije, Sveta Evrope in drugih mednarodnih institucij oz. mednarodnih integracij;
 • promocija vladavine prava, pravne države in svobode posameznika;
 • spremljanje in odzivanje na spremembe in razvoj prava ter pravne ureditve;
 • spodbujanje zavesti o pomembnosti prava in pravniškega dela ter poklica v družbi;
 • strokovno izobraževanje in usposabljanje članov;
 • skrb za informiranje članov;
 • priprava seminarjev, okroglih miz, posvetov, ipd;
 • izdajanje publikacij združenja s področja dejavnosti združenja ter pomoč članom pri izdajanju in objavljanju njihovih avtorskih del;
 • spodbujanje in pospeševanje izmenjave in sodelovanja članov s sorodnimi in drugimi organizacijami doma in po svetu;
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami, društvi in zvezami društev;
 • organiziranje družabnih srečanj članov, častnih članov, članov seniorjev in simpatizerjev;
 • spoznavanje ljudi, delovnih mest in področij dela, za katera so zainteresirani člani.
SYLA IN ČLANSTVO V ZVEZI DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE

SYLA je polnopravni član Zveze društev pravnikov Slovenije, ki z namenom spodbujanja dejavnosti in povezovanja društev združuje različna pravniška združenja v Sloveniji. Zveza društev pravnikov Slovenije je glavni organizator tradicionalnega letnega srečanja pravnikov v Portorožu, kjer se vsako leto zbere blizu 1000 pravnikov iz cele Slovenije.
PREDSEDSTVO SYLE sestavljajo voljeni predsednik in imenovani podpredsednik, generalni sekretar, blagajnik in dva člana. Mandat predsedstva je dve leti. Poleg voljenega predsednika in imenovanih članov predsedstva je v skladu s statutom član predsedstva tudi pretekli predsednik. Njegov mandat traja eno leto po izteku njegovega predsedniškega mandata.

PredsedstvoPredsednik: Franci Ježek
Podpredsednik: Gorazd Snoj
Povezovanje in mednarodno sodelovanje: Bara Gradišar
SedežLjubljana, Slovenija (uradni poslovni naslov Dalmatinova ulica 10, Ljubljana)
Telefon+386 51 800 333
E-pošta#EM#696f646c44767f6b69277962#EM#
Spletna stran
www.syla.si
Partnerske organizacije
European Young Bar Association (EYBA)                       
Inštitut za evropske študije
Društvo Bled forum
Pravniško društvo Ljubljana
Zveza društev pravnikov Slovenije
Evropsko združenje študentov prava (ELSA)  


Št. TRRSI56 6100 0000 4178 234, SWIFT BIC KODA: HDELSI22
Davčna št.SI98233700
Matična št.1204785Podatki o članstvu:

Število članov198
Državljanstvo članovSlovensko
Starostna strukturaVečina članov je starih med 29-35 let
(Univerzitetni diplomirani pravniki: od zakljucka studija do 40.-ega leta, nato so clani-simpatizerji)
Zaposlitev43 % jih je zaposlenih v gospodarstvu (zasebni sektor),
40 % v javni upravi,
12 % v pravosodju,
5 % se jih izobrazuje naprej (magisterij, LLM, MBA).

E-novice


Partnerji


© Copyright 2011 Syla.si, vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: Editor Studios