Novice

Zanimivosti, informacije in dogodki

JAVNO POSVETOVANJE O NOVI STRATEGIJI EU O OTROKOVIH PRAVICAH

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji - Sporočilo zainteresirani javnosti:

JAVNO POSVETOVANJE O NOVI STRATEGIJI EU O OTROKOVIH PRAVICAH

Spoštovani,

Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o novi strategiji EU o otrokovih pravicah. Komisija želi na podlagi posvetovanja priti do odgovorov, kako izboljšati politike EU za spodbujanje otrokovih pravic. V posvetovanje bodo zajeta vprašanja, kot so otrokom prijazno pravosodje, nasilje nad otroki in revščina otrok ter njihova participacija v pravosodnem sistemu in pri oblikovanju politik, ki jih zadevajo. Posvetovanje bo potekalo do 20. avgusta 2010. Komisija bo objavila poročilo, v katerem bodo povzeti vsi prispevki, prejeti v okviru tega posvetovanja, rezultate posvetovanja pa bo uporabila pri pripravi novega sporočila o otrokovih pravicah za obdobje 2011–2014. Komisija hkrati z javnim posvetovanjem izvaja študijo, ki je namenjena zlasti pridobivanju povratnih informacij od otrok samih (na primer prek ciljnih skupin) in bo objavljena oktobra.

Glavne teme posvetovanj o novi strategiji EU o otrokovih pravicah, ki so jih opredelili strokovnjaki na Forumu za otrokove pravice, so področja, na katerih bi otroci lahko naleteli na težave, in med drugim vključujejo:

- otrokom prijazno pravosodje ter participacijo otrok v pravosodnem sistemu (na primer kot priče),

- pravosodne politike, s katerimi se ščitijo otrokove pravice, kot na primer v okviru družinske mediacije,

- zaščito ranljivih skupin otrok (žrtev nasilja, spolnega izkoriščanja ali trgovine z ljudmi ter otrok, ki živijo v revščini),


- participacijo otrok pri oblikovanju politik, ki jih zadevajo.

Spletna stran posvetovanja :

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0009_en.htm

Vprašalnik je objavljen v angleščini, odgovori pa so možni v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Sporočilo komisije "Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti"

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:SL:HTML

Spletna stran generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost v angleščini:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/intro/fsj_intro_en.htm


Za dodatna vprašanja se obrnite neposredno na:

Evropska komisija

DG JLS; Unit D1 Fundamental Rights and Rights of the Child

46, rue Luxembourg, B-1049, Brussels

E-pošta : #EM#4a4d512e474d4f4b4c5b4f45215f474858454153717638726d6b756b7d337b6a#EM#


Prosimo vas, da v kolikor je mogoče informacijo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim oz. jo objavite na spletu.


Informacije o razpisih Evropske komisije so objavljene na naši spletni strani: http://ec.europa.eu/slovenija/kaj_mi_eu_ponuja/razpisi/index_sl.htm


Lep pozdrav,


Evropska komisija
Predstavništvo v Republiki Sloveniji
Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 1 252 88 00
fax.: + 386 1 425 20 85
Email.: #EM#636e6f6e297763772565607e4c686d217564607c647438726d#EM#
http://ec.europa.eu/slovenija

E-novice


Partnerji


© Copyright 2011 Syla.si, vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: Editor Studios