Novice

Zanimivosti, informacije in dogodki

44. Dnevi slovenskih pravnikov

Strokovno srečanje: Dnevi slovenskih pravnikov; Portorož

11.10.2018
Teme letošnjih DSP:

Plenarno zasedanje: Privatizacija državnih bank / vodja: dr. Miha Juhart

Vpliv nove družinske zakonodaje na premoženjskopravna razmerja / vodja: dr. Suzana Kraljić

Sodelovalno gospodarstvo in nove tehnologije / vodja: dr. Janja Hojnik

Aktualna vprašanja korporacijskega prava / vodja: dr. Marijan Kocbek

Kazenskopravna sekcija / vodja: dr. Damjan Korošec

Pravni vidiki regulacije in liberalizacije gospodarskih sektorjev / vodja: dr. Peter Grilc

Izzivi pravne ureditve plačila za delo v zasebnem sektorju / vodja: dr. Luka Tičar

Referendumski spor: stare dileme in nove rešitve / vodja: dr. Igor Kaučič

GDPR: kaj zahteva in česa še nismo storili / vodja: Mojca Prelesnik

Prihajajoče spremembe nepravdnih in izvršilnega postopka / vodja: dr. Vesna Rijavec

Novosti in prihodnji pravni izzivi pokojninskega zavarovanja v Sloveniji / vodja: Marijan Papež

Okrogla miza: Ključne novosti in odprta vprašanja nove prostorske in gradbene zakonodaje v praksi / vodji: dr. Senko Pličanič in Franci Gerbec

Javna tribuna: Pravni terminološki slovar / sodelujoči: dr. Alenka Šelih, dr. Janez Kranjc, dr. Mateja Jemec Tomazin, dr. Aleš Novak, dr. Matej Accetto in dr. Marijan Pavčnik (vodja tribune)

 

Več tudi na: https://www.gvzalozba.si/izobrazevanja/44-dnevi-slovenskih-pravnikov

E-novice


Partnerji


© Copyright 2011 Syla.si, vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: Editor Studios